Počet záznamů: 1

Vliv tetrahydro-iso-alfa-hořkých kyselin na růst bakterií kazících a nekazících pivo

 1. 1.
  0354522 - MBU-M 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Matoulková, D. - Sigler, Karel - Němec, M.
  Vliv tetrahydro-iso-alfa-hořkých kyselin na růst bakterií kazících a nekazících pivo.
  [Effect of Tetrahydroiso-alpha-acids on the Growth of Beer-spoiling and –nonspoiling.]
  Kvasný průmysl. Roč. 56, č. 10 (2010), s. 396-403 ISSN 0023-5830
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: beer spoilage * resistance to hop bitter compounds * Lactobacillus brevis
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie

  Sledovali jsme vliv tetrahydro-iso-α-hořkých kyselin (Tetra) na růst a růstové parametry 23 kmenů Lactobacillus brevis izolovaných z několika českých pivovarů. Kmeny byly pomocí testu mikrobiologické stability piva rozděleny na kmeny kazící pivo (10 kmenů) a kmeny nekazící pivo (13 kmenů). Pro sledování růstu L. brevis v MRS-bujónu s přídavkem různých koncentrací Tetra byl použit přístroj Bioscreen C. Z růstových křivek byly vypočteny základní růstové parametry. Všechny kmeny byly schopny růstu v přítomnosti Tetra, přičemž mezi jednotlivými kmeny byly zjištěny rozdíly. Přídavek Tetra ovlivňuje růst a množení bakterií L. brevis nezávisle na jejich schopnosti kazit pivo. Se stoupající koncentrací Tetra dochází ke snížení koncentrace buněk v suspenzi, snížení specifické růstové rychlosti, a k prodloužení lag-fáze. Výsledky ani jejich statistické zpracování neprokázaly žádný vztah mezi schopností kazit pivo a rezistencí k hořkým chmelovým látkám

  We studied the effects of hop analogue compounds tetrahydroiso-alhpa-acids (Tetra) on the growth and growth parameters of 23 Lactobacillus brevis strains isolated from several Czech lager breweries. Forcing test was used to divide the isolates into two groups, beerspoilage strains (10 isolates) and non-spoilers (13 isolates). The growth of L. brevis in MRS-broth containing varying concentrations of Tetra was investigated using Bioscreen C. The measured growth curves were used to calculate the basic growth parameters. All 23 isolates were able to grow in the presence of tetrahydroiso-α-acids, albeit to a varying extent. Tetra affected the growth and multiplication of all L. brevis strains regardless of their beer-spoilage ability. Increasing concentrations of Tetra led to a decrease in cell suspension optical density (O.D.) and in the specific growth rate, and extension of lag phase
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0193506