Počet záznamů: 1

Právní postavení politických stran v první Československé republice

 1. 1.
  0354512 - HIU-Y 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Harna, Josef
  Právní postavení politických stran v první Československé republice.
  [Legal position of the political parties in the first Czechoslovak Republic.]
  Československé právo a právní věda v meziválečném období 1918-1938 a její místo ve střední Evropě. Praha: Karolinum, 2010 - (Malý, K.; Soukup, L.), s. 447-482. ISBN 978-80-246-1718-3
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: History * Czechoslovak Republic * political parties
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Politické strany byly v první Československé republice základními strukturálními složkami tvořícími legislativní a exekutivní orgány státu. V zákonodárství přesto neexistovala definice politické strany ani vymezení její kompetence. Během existence první republiky se nepodařilo tuto anomálii vyřešit. Strany plnily svoji roli jako reálně existující subjekty. Přestože tato situace přinášela jisté zákonné problémy, neprojevilo se to na fungování demokratického politického systému.

  Political parties was in the first Czehoslovak Republic basic structural components participated on the formation of the legislative and executive state bodies. In the country'laws, however, there was no provision defining the political party and its competences. This anomalous contradiction was not solved during the whole existence of the first republic. Parties solved their role only as a real existing subject. Although the situation brought some legal problems, it did not effect the functionality of the democratic political system.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0193497