Počet záznamů: 1

Šest skic k P. Marii Bolestné. - Ukřižování s P. Marií Bolestnou a dušemi v očistci. - Sv. Václav mezi anděly. - Smrt sv. Ludmily. - Sv. Matouš s andělem. - Sv. Servác

 1. 1.
  0354444 - UDU-I 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Dobalová, Sylva
  Šest skic k P. Marii Bolestné. - Ukřižování s P. Marií Bolestnou a dušemi v očistci. - Sv. Václav mezi anděly. - Smrt sv. Ludmily. - Sv. Matouš s andělem. - Sv. Servác.
  [The Sorrowful Mother, sheet with six sketches. - The Crucifixion with the Sorrowful Mother and Souls in Purgatory. - St. Wenceslas between the Angels. - The Death of St. Ludmila. - St. Matthew with an Angel. - St. Servatius.]
  Karel Škréta 1610 - 1674. Doba a dílo. Praha: Národní galerie, 2010 - (Stolárová, L.; Vlnas, V.), s. 212-213, 234-237, 254-255, 260-261. ISBN 978-80-7035-458-2
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: baroque painting * Karel Škréta * St Ludmila * St Servatius
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  Oltářní obrazy byly po rekatolizaci Čech hlavními zakázkami Karla Škréty. Restaurování obrazů ukázalo, že velké plátno Sv. Václav mezi anděly z pražského kostela Sv. Štěpána bylo původně standartou, protože je malováno po obou stranách. Oproti tomu Smrt svaté Ludmily byla pravděpodobně vytvořena až v 18. století jako jeho pandán. K málo obvyklému námětu Sv. Serváce vytvořil Škréta dvě kresby, dochované v Berlíně a v Uden.

  Altar paintings were the main commissions of Škréta's carrier after recatolization of Bohemia. Recent restoration brought into light, that the huge canvas St. Wenceslas between the angels from a church of St. Stephan was originally a standart, because it is painted on both sides; as an altar it served later. A canvas The Death of St. Ludmila was painted most probably in 18 century as a pair to the above mentioned composition. For an altar with St. Servatius two preparatory drawings exist (Berlin, Uden).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0193444