Počet záznamů: 1

Liber primus Annalium Nostri Excalceato-Augustiniani... - Sv. Antonín Paduánský přijímá od P. Marie Ježíška. - Stětí sv. Barbory. - Diarium Exitus Monasterii Pragensis... - Joachim von Sandrart: Teutsche Academie der Bau- Bild- und Mahlerey-Künste

 1. 1.
  0354377 - UDU-I 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Vácha, Štěpán
  Liber primus Annalium Nostri Excalceato-Augustiniani. - Sv. Antonín Paduánský přijímá od P. Marie Ježíška. - Stětí sv. Barbory. - Diarium Exitus Monasterii Pragensis. - Joachim von Sandrart: Teutsche Academie der Bau- Bild- und Mahlerey-Künste.
  [Liber primus Annalium Nostri. - St. Anthony of Padua receives the Infant Jesus from the Virgin. - The Beheading of St. Barbara. - Diarium Exitus Monasterii Pragensis. - Joachim von Sandrart: Teutsche Academie der Bau- Bild- und Mahlerey-Künste.]
  Karel Škréta 1610 - 1674. Doba a dílo. Praha: Národní galerie, 2010 - (Stolárová, L.; Vlnas, V.), s. 178, 358-359, 365, 594, 617. ISBN 978-80-7035-458-2
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: churches * Prague * baroque painting * Karel Škréta
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  Krátký text věnovaný Škrétově malířské činnosti pro klášterní kostely sv. Tomáše na Malé Straně v Praze a sv. Josefa na Novém Městě pražském. (Liber primus Annalium Nostri Excalceato-Augustiniani..., Sv. Antonín Paduánský přijímá od P. Marie Ježíška, Stětí sv. Barbory, Diarium Exitus Monasterii Pragensis..., Joachim von Sandrart: Teutsche Academie der Bau- Bild- und Mahlerey-Künste).

  The short text on Karel Škréta´s artistic activities for the convent church of St. Thomas in the Lesser Town of Prague and St. Joseph Church in the New Town of Prague. (Liber primus Annalium Nostri..., St. Anthony of Padua receives the Infant Jesus from the Virgin, The Beheading of St. Barbara, Diarium Exitus Monasterii Pragensis..., Joachim von Sandrart: Teutsche Academie der Bau- Bild- und Mahlerey-Künste).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0193391