Počet záznamů: 1

Epitaf pražského zlatníka Mikuláše Müllera. - Poslední večeře... - Ukřižovaný. - Posmívání Kristu. - Kuplířská scéna

 1. 1.
  0354330 - UDU-I 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Dobalová, Sylva
  Epitaf pražského zlatníka Mikuláše Müllera. - Poslední večeře. - Ukřižovaný. - Posmívání Kristu. - Kuplířská scéna.
  [Epitaph of the Prague Goldsmith Nicholas Müller. - The Last Supper. - The Mocking of Christ. - A Scene with a Procuress.]
  Karel Škréta 1610 - 1674. Doba a dílo. Praha: Národní galerie, 2010 - (Stolárová, L.; Vlnas, V.), s. 30-31, 34-41, 46-49. ISBN 978-80-7035-458-2
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: Mannerism * Karel Škréta * Passion of Christ * Bartholomeus Spranger
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  Výběr obrazů má za cíl ukázat momenty, kdy Škrétovo umění navázalo na pražskou manýristickou malbu. Zejména se to týká Škrétovy malířské techniky na šedavém podkladě a jeho smyslu pro portrét. Pašijový cyklus ze zámku Kozel je namaloval malíř s iniciálami CS; mohlo snad jít o malíře Gabriela Špindlera nebo o Hanse Christopha Schürera, kteří se pohybovali v Praze v okruhu Hanse von Aachen. Škrétův obraz Posmívání Kristu z Vídně je raným dílem, které vzniklo ještě před změnou jeho výtvarného projevu v Itálii.

  A selection of paintings presents works, which show how was Karel Škréta influenced by the masters of mannerism of the court of Rudolf II. Especially Škréta's painterly technique during his early period, when he used a bole ground with grey oil paint, typical of the work of the Rudolfine masters, together with the style of his portraits shows this relation. The Passion cycle from the chateau Kozel, signed "CS", could be painted by Gabriel Spindler or Hans Christoph Schürer. The Mocking of Christ is Karel Škréta's early work, which was painted before the change in his style during his Italian sojourn.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0193358