Počet záznamů: 1

Ankyrinový receptor – iontový kanál v nocicepčních drahách

 1. 1.
  0354283 - FGU-C 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Surá, Lucie - Zima, V. - Touška, Filip - Vlachová, Viktorie
  Ankyrinový receptor – iontový kanál v nocicepčních drahách.
  [Ankyrin receptor – ion channel in nociceptive pathways.]
  Bolest. Roč. 13, č. 3 (2010), s. 109-114 ISSN 1212-0634
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1M0517; GA MŠk(CZ) LC554; GA ČR GA305/09/0081
  Grant ostatní:Univerzita Karlova(CZ) 43-259-052; GA MŠk(CZ) SVV-2010-261304
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: nociception * ankyrin receptor * pain
  Kód oboru RIV: FH - Neurologie, neurochirurgie, neurovědy

  Nové směry výzkumu mechanizmů nocicepce motivované snahou nalézt nové účinnější látky k léčbě bolesti jsou v posledním desetiletí silně poznamenány objevem významné skupiny TRP iontových kanálů. Tyto proteiny se typicky vyskytují v plazmatických membránách primárních aferentních neuronů nebo v keratinocytech a lze je aktivovat různými podněty, které vyvolávají u člověka bolest. Jedním z takových iontových kanálů je ankyrinový receptor TRPA1, jehož exprese je specifická pro nociceptivní neurony periferních ganglií. Tato práce podává přehled současných poznatků o strukturálních, funkčních a farmakologických vlastnostech TRPA1 receptoru, zaměřuje se na jeho fyziologický význam v souvislosti s mechanizmy nocicepce a naznačuje nové směry dalšího výzkumu soustředěného na využití současných poznatků o TRPA1 pro léčení bolesti

  Among the line-up of important ion channels involved in peripheral pain pathways, the family of the transient receptor potential (TRP) ion channels has attracted considerable attention and research work as a target class for drug discovery. One of these channels, the ankyrin transient receptor potential TRPA1, which expression is restricted to nociceptive neurons of peripheral ganglia, can be activated by isothiocyanates, pungent products from mustard oil and horse radish, phytocannabinoids, nicotin, environmental irritants contained in air polution, cigarette smoke and tear gas, but also by inflammatory mediators and endogenous products of oxidative stress. The purpose of this paper is to give an overview of the pharmacological, structural and functional properties of the TRPA1 channel in mammalian sensory system and to summarize recent evidence regarding its key properties that can be exploited for potential therapeutic advantage
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0193323