Počet záznamů: 1

Katolický zemský patriotismus Harantovy doby

 1. 1.
  0354277 - HIU-Y 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Mikulec, Jiří
  Katolický zemský patriotismus Harantovy doby.
  [Catholic land patriotism of Harants time.]
  Historie - Otázky - Problémy. Roč. 1, č. 1 (2009), s. 57-67 ISSN 1804-1132
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: Baroque * land patriotism * Catholicism
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Studie seznamuje s problematikou českého katolického patriotismu na přelomu 16. a 17. století, a to na příkladu dvou významných prelátů – probošta metropolitní kapituly Jiřího Bartholda z Braitenberka, zvaného Pontanus (+ 1614) a děkana této kapituly Kašpara Arsenia z Radbuzy (+ 1629). Oba byli autory náboženských spisů, jimiž se podíleli na konstruování historických tradic v katolickém náboženském životě v Českém království.

  The study introduces its readers into issues connected with Czech Catholic patriotism at the turn of the 16th and 17th centuries, on the example of two distinguished prelates - the provost of the metropolitan chapter Jiří Barthold from Braitenberk, known as Pontanus (+ 1614), and the dean of the same chapter, Kašpar Arsenius from Radbuza (+ 1629). Both were authors of religious writings, with which they contributed to building the historical tradition of the Catholic religion in the Czech kingdom.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0193318