Počet záznamů: 1

Královna Eliška Rejčka a klášter cisterciaček Aula Sanctae Mariae

 1. 1.
  0354209 - UDU-I 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Benešovská, Klára
  Královna Eliška Rejčka a klášter cisterciaček Aula Sanctae Mariae.
  [Queen Elisabeth Richenza and Aula Sanctae Mariae Cistercian Convent.]
  Královský sňatek Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský – 1310. Praha: Gallery, 2010 - (Benešovská, K.), s. 488-497. ISBN 978-80-86990-55-2
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: Staré Brno, Aula Sanctae Mariae * Cistercian convent * queen Elisabeth Richenza
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  Založení kláštera cisterciaček na Starém Brně r. 1323 patřilo k nejvýznamnějším fundacím rané lucemburské éry, jeho zakladatelka královna Eliška Rejčka díky bohatému vybavení kostela i kláštera a svému privátnímu programu s tím spojenému posílila pozici Brna jako centra dvorského umění na Moravě.

  The fundation of the Cistercian convent in Stare Brno/Aula Sanctae Mariae in 1323 is the most important realisation of the female ecclesiastical institution of the early Luxembourg era: Queen Elisabeth Richenza and her command of all liturgical equipment for the convent and the private programme of this royal fundatrix reinforced Brno as a center of court art in Moravia.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0193260