Počet záznamů: 1

Granodiority redwitzitové suity z vrtu HU-15 z Horního Slavkova

 1. 1.
  0354162 - USMH-B 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  René, Miloš
  Granodiority redwitzitové suity z vrtu HU-15 z Horního Slavkova.
  [Granodiorites of the redwitzite suite from the drill hole HU-15 in the Horní Slavkov area.]
  Zprávy o geologických výzkumech. -, - (2010), s. 63-65 ISSN 0514-8057
  Grant CEP: GA ČR GA205/09/0540
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
  Klíčová slova: granodiorite * geochemistry * Saxothuringian Zone
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie

  Biotitické granodiority náležející k redwitzitové suitě západní části Českého masivu tvoří malá tělesa v metasedimentech slavkovské rulové kry. Granodiority obsahují plagioklas, K-živec, biotit, křemen a akcesorie (apatit, zirkon). Chlorit, titanit, ilmenit a karbonáty prvků vzácných zemin jsou součástí sekundární asociace vzniklé přeměnou biotitu.

  Biotite granodiorites belonging to the redwitzite suite of the Western Bohemian massif occur as small bodies in metasediments of the Slavkov crystalline unit. Granodiorites contain plagioclase, K-feldspar, biotite, quartz and accessories (apatite, zircon). Chlorite, titanite, ilmenite and REE-carbonates are part of secondary assemblage originated by breakdown of biotite.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0193223