Počet záznamů: 1

Petrografie a geochemie migmatitů z lomu Vanov u Telče

 1. 1.
  0354074 - USMH-B 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  René, Miloš
  Petrografie a geochemie migmatitů z lomu Vanov u Telče.
  [Petrography and geochemistry of migmatites from the Vanov quarry near of Telč.]
  Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. Roč. 17, - (2010), s. 162-165 ISSN 1212-6209
  Grant CEP: GA MŠk MEB060802; GA MŠk(CZ) ME 459
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
  Klíčová slova: Moldanubian zone * migmatite * petrography
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie

  Migmatity vanovského lomu jsou zastoupené stromatitickými migmatity, které jsou doprovázené masivními migmatity a agmatity. Mesosom stromatitických migmatitů je obohacený Rb, Ba, Ce a Zr. Vznik leukosomu je kontrolován parciálním tavením původních, biotitem bohatých metasedimentů.

  The migmatites from the Vanov quarry are stromatitic migmatites, accompanied by massive migmatites and agmatites. Mesosome of stromatitic migmatites is enriched in Rb, Ba, Ce and Zr.The origin of leucosome is controlled by partial melting of the original biotite-rich metasediments.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0193154