Počet záznamů: 1

Codex Cusanus 208

 1. 1.
  0354061 - UDU-I 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Panušková, Lenka
  Codex Cusanus 208.
  [Codex Cusanus 208.]
  Královský sňatek Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský – 1310. Praha: Gallery, 2010 - (Benešovská, K.), s. 338-345. ISBN 978-80-86990-55-2
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80330511
  Klíčová slova: astronomy * astrology * Alvaro de Oviedo
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  Heslo se věnuje druhému astronomicko-astrologickému kodexu z Kusánského sbírky a analyzuje dosavadní argumentaci pro jeho český původ. V důsledku toho se tu zpochybňuje identifikace jednoho z astrologů – autorů glos k traktátům – s osobou Španěla Alvara de Oviedo, jak se to uvádí v dosavadní literatuře.

  In this entry the author deals with the second codex of presumably Bohemian origin of the Cusanus´ Collection and analyses the whole argumentation for its Bohemian origin up to now. Following this, the identification of one of the astrologers – authors of the glosses to the included tract – with the Spaniard Alvaro de Oviedo is being disputed.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0193143