Počet záznamů: 1

Severozápadní okraj středočeské nářeční oblasti (na materiálu korespondenčních anket ÚJČ)

 1. 1.
  0354051 - UJC-A 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Bachmannová, Jarmila
  Severozápadní okraj středočeské nářeční oblasti (na materiálu korespondenčních anket ÚJČ).
  [The northwestern periphery of the central Bohemian dialectal region (based on material from the Czech Language Institute's correspondence surveys).]
  Naše řeč. Roč. 93, č. 2 (2010), s. 83-94 ISSN 0027-8203
  Grant CEP: GA AV ČR IAA900610701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: dialectology * area * geolinguistics * isogloss
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Příspěvek vychází z výsledků korespondenční ankety, která se uskutečnila kolem roku 1950 a zahrnula středočeskou a severovýchodočeskou nářeční oblast, a z novějších poznatků obsažených v Českém jazykovém atlase. Zaměřuje se na rozbor archaické jazykové situace v severozápadním okraji středočeské nářeční oblasti, sleduje průnik nářečních jevů z oblastí sousedních a určuje ty z nich, které mohly vést k územnímu vymezení okrajového úseku lounsko-litoměřického.

  The article explores the results of dialect correspondence surveys from the beginning of the 1950s that were carried out in the central and northeastern Bohemian regions and confronts these results with never data from the Czech Linguistic Atlas. It devotes attention to the analysis of the archaic language situation on the northwestern periphery of the central Bohemian dialectal region, traces the permeation of dialectal phenomena from the neighbouring regionsand determines which of these may have led to the territorial delimitation of the Louny-Litoměřice peripheral zone.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0193137