Počet záznamů: 1

Nové poznatky o vulkanickém stylu děčínského souvrství, získané dokumentací příležitostných odkryvů při stavbě dálnice D8 u Radejčína

 1. 1.
  0353994 - GLU-S 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Rapprich, V. - Cajz, Vladimír - Kycl, P. - Suchý, J. - Radoň, M.
  Nové poznatky o vulkanickém stylu děčínského souvrství, získané dokumentací příležitostných odkryvů při stavbě dálnice D8 u Radejčína.
  [New observations on style of volcanic activity of the Děčín Formation, based on temporary exposures during the D8 highw.]
  Zprávy o geologických výzkumech. Roč. 2009, - (2010), s. 39-42 ISSN 0514-8057
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
  Klíčová slova: volcanology * eruptiove style * pyroclastic deposit * lahar * Děčín Formation * České středohoří Volcanic Complex
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
  http://www.geology.cz/zpravy/obsah/2009/2009-11.pdf http://www.geology.cz/zpravy/obsah/2009/2009-11.pdf

  Zářez ve vulkanoklastických uloženinách, odkrytých při ražbě tunelu pro dálnici D8 (v nejvyšší části úseku, který překračuje České středohoří), zachytil produkty vytvořené různorodým fragmentačním a sedimentárním procesem. Tefritická vulkanoklastika děčínského souvrství tak poskytla údaje, dosud o nich neznámé. Sedimentace začíná produkty freatomagmatické aktivity v proximální facii. Ty jsou překryty tefritovým lávovým výlevem. Na lávě jsou následně uloženy dvě laharové jednotky kryté jemnozrnnými epiklastiky. Nejvyšší část odkryvu sestává z resedimentovaných pyroklastických uloženin, které se střídají s distálními freato-strombolskými napadávkami a proximálními pyroklastiky maarového vulkánu.

  The volcaniclastic deposits, exposed by tunnel-construction on the D8 highway (in its highest segment crossing the České středohoří Mts.), display variety of fragmentation and sedimentation process. The tephritic volcaniclastic deposits of the Děčín Fm. were exposed in facies that have not been observed before. The sedimentation starts with proximal deposits of phreatomagmatic activity overlain by tephritic lava flow. Two units of lahar deposits capped by fine-grained epiclastics cover the pyroclastic deposits and lava. The uppermost part of the exposed sediments consists of resedimented pyroclastic deposits alternating with distal phreatostrombolian faal-out deposits and proximal maar-volcano pyroclastic deposits.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0193090