Počet záznamů: 1

Biostratigrafie spodnokřídových uloženin slezské jednotky na základě studia miospor, dinocyst a foraminifer (Vnější Západní Karpaty, Česká republika)

 1. 1.
  0353969 - GLU-S 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Svobodová, Marcela - Hradecká, L. - Skupien, P.
  Biostratigrafie spodnokřídových uloženin slezské jednotky na základě studia miospor, dinocyst a foraminifer (Vnější Západní Karpaty, Česká republika).
  [Biostratigraphy of the Lower Cretaceous sediments of the Silesian Unit based on miospores, dinocyst, and foraminifers study (Outer Western Carpathians, Czech Republic).]
  Zprávy o geologických výzkumech. Roč. 2009, - (2010), s. 50-57 ISSN 0514-8057
  Grant CEP: GA ČR GA205/01/1582
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
  Klíčová slova: Outer Western Carpathians * Lower Cretaceous * miospores * dinocysts * foraminifers * biostratigraphy * palaeoenvironment
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
  http://www.geology.cz/zpravy/obsah/2009/2009-14.pdf http://www.geology.cz/zpravy/obsah/2009/2009-14.pdf

  Tmavošedé a zelenošedé pelity z rozsedlin jurského vápence (vnější Západní Karpaty) obsahovaly palynomorfy a foraminifery albského a hauterivského stáří. Foraminiferová zóna Ticinella primula byla zjištěna na lokalitě Jasenice a umožnila určit stáří sedimentů jako svrchní alb. Dinocysty Batioladinium jaegeri, Bourkidinium granulatum, Systematophora, silybum a foraminifery Astacolus calliopsis, A. linearis, Pseudonodosaria humilis stanovily stáří výplní na lokalitě Hukvaldy jako svrchní hauteriv.

  Dark grey and green-grey pelites from the fissures in the Jurassic limestone (Outer Western Carpathians) yielded palynomorphs and foraminifers of the Albian and Hauterivian age. Foraminiferal Ticinella primula Zone was ascertained in Jasenice abandoned quarry which corresponds with the Middle Albian age. Dinocyst species of Batioladinium jaegeri, Bourkidinium granulatum, Systematophora silybum and foraminiferal species Astacolus calliopsis, A. linearis, Pseudonodosaria humilis evaluate the Upper Hauterivian age of the Hukvaldy samples.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0193069