Počet záznamů: 1

Vliv oxidické disperze na únavové vlastnosti oceli Eurofer

 1. 1.
  0353855 - UFM-A 2011 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kuběna, Ivo - Kruml, Tomáš
  Vliv oxidické disperze na únavové vlastnosti oceli Eurofer.
  [Infuence of oxide dispersion on fatigue properties of Eurofer steel.]
  SEMDOK 2010. Žilina: University of Žilina, 2010, s. 167-170. ISBN 978-80-554-0157-7.
  [SEMDOK 2010. Terchová (SK), 27.01.2010-29.01.2010]
  Grant CEP: GA ČR GA106/09/1954
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: ODS Eurofer steel * low cycle fatigue * fusion energy
  Kód oboru RIV: JL - Únava materiálu a lomová mechanika

  V této práci byly studovány únavové vlastnosti a mirkostruktura ocele Eurofer 97 a Eurofer 97 zpevněné oxidickou disperzí. Rozdíli v mikrostruktuře byly určeny pomocí transmisní elektronové mikroskopie. Únavové zkoušky byly prováděny na miniaturizovaných vzorcích. Bylo ověřeno, že klesajíící průměr vzorku nemá vliv na únavové vlastnosti materiálu. Bylo pozorováno značné zpevnění oxidickými částicemi. Amplituda napětí při zatěžování oceli s oxidy byla téměř dvakrát vyšší než u materiálu bez zpevnující disperze při zachování stejné životnosti. Oxidická disperze také značně snižuje rycholst cyklického změkčování materiálu.

  Microstructure and fatigue properties of two variants of the Eurofer steel, with and without oxide dispersion, were studied in this work. The differences in microstructure were examined using transmission electron microscopy. The fatigue testing was performed on miniaturized specimens. It was verified that the decreasing of the specimen diameter has not influenced the fatigue response of the material. Fatigue properties of the two materials were compared. The oxide particles strengthen the material significantly. The stress amplitudes at the same fatigue lifetime are almost doubled in comparison with the Eurofer 97 and the cyclic softening is slower.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0192984