Počet záznamů: 1

Legislativa ČR v roce 2009 - analytický a komparativní pohled

 1. 1.
  0353845 - USP-I 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Novák, František
  Legislativa ČR v roce 2009 - analytický a komparativní pohled.
  [Legislation in the Czech Republic in 2009 - An Analytic and Comparative View.]
  Právník. Roč. 150, č. 1 (2011), s. 53-67 ISSN 0231-6625
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70680506
  Klíčová slova: legal informatics * Czech Republic legislation * theory of law
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy

  Článek se věnuje stavu a vývoji legislativy v ČR. Analýzy a komparace jsou prováděny na na kvantitativním základě. Jednotlivé kapitoly se zabývají celkovému nárůstu právních předpisů a strukturou právních odvětví, stavu platných předpisů a koeficientu změny v legislativě.

  The article deals with the state and development of legislation in the Czech Republic. Analyses and comparisons are conducted on the quantitative basis. Individual chapters focus on the overall increase of legal regulations and the structure of legal branches, the state of regulations in force and the coefficient of amendments in legislation.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0192975