Počet záznamů: 1

Martin Luther King známý a neznámý

 1. 1.
  0353792 - FLU-F 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Svoboda, Jan
  Martin Luther King známý a neznámý.
  [Martin Luther King as Known and Unknown.]
  Listy. Dvouměsíčník pro politickou kulturu a občanský dialog. Roč. 40, č. 6 (2010), s. 55-57 ISSN 1210-1222
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: M.L.King * racisms * powerty * militarisms
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Článek poukazuje na vývoj v politickém myšlení M.L.Kinga a ukazuje ho jako bojovníka proti rasismu, chudobě a militarismu.

  The article deals with the progress in the political view of M.L.King and shows him as a fighter against racism, powerty ane militarism.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0192937