Počet záznamů: 1

Astma a aktuální znečištění ovzduší částicemi

 1. 1.
  0353743 - UEM-P 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Rychlíková, E. - Pastorková, Anna - Šrám, Radim
  Astma a aktuální znečištění ovzduší částicemi.
  [Astma and actual air pollution by airborne particles.]
  Ochrana ovzduší. 5-6, - (2010), s. 50-53 ISSN 1211-0337
  Grant CEP: GA MŽP(CZ) SP/1B3/8/08
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50390512
  Klíčová slova: air pollution * PM10 * risk assessment
  Kód oboru RIV: DN - Vliv životního prostředí na zdraví

  Byla hodnocena epizodická situace ve znečištění ovzduší částicemi PM10 v Moravskoslezském kraji (leden 2010) a jejích pravděpodobných dopadů na zdraví dětí. V místě nejvyšší koncentrace částic PM10 mohly být příznaky astmatu zvýšeny až o 160%. Špatné rozptylové podmínky mohou způsobit krátkodobé zhoršení zdravotního stavu u senzitivní populace trvale se zdržující v blízkosti průmyslových zdrojů.

  An assessment of episodic air pollution with PM10 particles (January 2010) in the industrial part of Northern Moravia and their probable effect on children´s health is given. An increase in asthma symptoms in the locality of highest conc. of PM10 particles would be as high as 160%. Bad dispersial conditions might cause an actual health worsening in the sensitive population living near the industrial facilities.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0192899