Počet záznamů: 1

Faktory ovlivňující frekvenci mikrojader u astmatických dětí v Ostravě

 1. 1.
  0353742 - UEM-P 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Rössnerová, Andrea - Špátová, Milada - Rössner ml., Pavel - Nováková, Zuzana - Solanský, I. - Šrám, Radim
  Faktory ovlivňující frekvenci mikrojader u astmatických dětí v Ostravě.
  [Factors affecting the frequency of micronuclei in asthmatic children from Ostrava.]
  Ochrana ovzduší. 5-6, - (2010), s. 44-49 ISSN 1211-0337
  Grant CEP: GA MŽP(CZ) SP/1B3/8/08
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50390512
  Klíčová slova: asthma * automated image analysis * children
  Kód oboru RIV: DN - Vliv životního prostředí na zdraví

  Byl studován vliv věku, pohlaví, kouření, příjmu vitamínů, genetických polymorfismů a oxidačního poškození na frekvenci mikrojader u skupiny 175 dětí (81 astmatických a 94 kontrolních) z Ostravy ve věku 6-15 let. Byly studovány genetické polymorfismy mající vztah k metabolické aktivaci polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) a jejich detoxifikaci. Výsledky získané s využitím automatické obrazové analýzy mikrojader byly srovnávány s publikovanými údaji získanými vizuálním hodnocením.

  The effect of age, gender, smoking, vitamins intake, genetic polymorphisms and oxidative damage on the frequency of micronuclei was studied in a group of 175 children aged 6-15 years (81 with asthma and 94 controls) from Ostrava. Genetic polymorphisms were studied in relation to metabolic activation of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and their detoxification. The results obtained by automated image analysis of micronuclei were compared with published data obtained by visual scoring.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0192898