Počet záznamů: 1

Dioxinová toxicita aromatických sloučenin vázaných na prachové částice

 1. 1.
  0353736 - UEM-P 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Ciganek, M. - Neča, J. - Pěnčíková, K. - Vykopalová, L. - Topinka, Jan - Šrám, Radim - Vondráček, J. - Machala, M.
  Dioxinová toxicita aromatických sloučenin vázaných na prachové částice.
  [Dioxin-like toxicity of aromatic compounds bounded on airborne particles.]
  Ochrana ovzduší. 5-6, - (2010), s. 14-18 ISSN 1211-0337
  Grant CEP: GA MŽP(CZ) SP/1B3/8/08; GA MŽP(CZ) SP/1B3/50/07
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50390512
  Klíčová slova: air pollution * airborne particles * aromatic hydrocarbons
  Kód oboru RIV: DN - Vliv životního prostředí na zdraví

  Byly hodnoceny vzorky prachových částic ovzduší z Ostravska, indikující extrémně vysoké koncentrace PAU a heterocyklických aromatických uhlovodíků a s tím spojené vysoké riziko karcinogeneze, mutagenní a dioxinové toxicity. Hodnocení ukázalo, že benzo[a]pyren přispíval nejvyšším podílem ke karcinogenitě, cyklopenta[cd]pyren a dibenzo[a,l]pyren vykazovaly nejvyšší část mutagenní potence, zatímco benzo[k]fluoranthen a indeno[1,2,3 cd]pyren byly nejvýznamnějšími kontaminanty dioxinového typu.

  The air samples from the Ostrava region (indicating a presence of high levels of PAHs and heterocyclic aromatic compounds, possibly related to high risk of carcinogenic, mutagenic and dioxin-like effects) are evaluated. It was found that benzo[a]pyrene was the most contributor to the overal carcinogenic activity, cyclopenta[cd]pyrene and dibenzo[a,l]pyrene were responsible for a major part of mutagenic potencies, while benzo[k]fluoranthene and indeno[1,2,3-cd]pyrene were the most important contributors to dioxin-like toxicity.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0192892