Počet záznamů: 1

Genotoxicita a změny genové exprese indukované prachovými částicemi v lidských buněčných liniích

 1. 1.
  0353735 - UEM-P 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Topinka, Jan - Uhlířová, Kateřina - Líbalová, Helena - Milcová, Alena - Schmuczerová, Jana - Velemínský, M. - Šrám, Radim
  Genotoxicita a změny genové exprese indukované prachovými částicemi v lidských buněčných liniích.
  [Genotoxicity and changes in gene expression profiles induced by airborne particles in human cells.]
  Ochrana ovzduší. 5-6, - (2010), s. 8-13 ISSN 1211-0337
  Grant CEP: GA MŠk 2B08005; GA MŽP(CZ) SP/1B3/8/08
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50390512
  Klíčová slova: air pollution * PAHs * DNA adducts
  Kód oboru RIV: DN - Vliv životního prostředí na zdraví

  Studie využívá modelu lidských embryonálních fibroblastů (HEL) a buněk lidského alveolárního adenokarcinomu A549 ke stanovení genotoxicity vyvolané komplexními směsmi organických látek vázaných na respirabilní prachové částice. Vzorky byly odebírané HiVol čerpadly ve 4 lokalitách České republiky (Ostrava-Bartovice, Ostrava-Poruba, Karviná a Třeboň) s odlišným stupněm znečištění ovzduší. Současně byly studovány změny expresních profilů genů indukované v buňkách HEL a A549 organickými extrakty z PM2,5 na celogenomové úrovni.

  This study used human embryonic lung fibroblasts (HEL) and human alveolar adenocarcinoma cells A549 to assess the genotoxicity induced by complex mixtures of organic air pollutants adsorbed onto air particles. The samples were collected by high volume samplers in 4 localities of the Czech Republic (Ostrava-Bartovice, Ostrava-Poruba, Karviná and Třeboň) differing by the extent of air pollution. Simultaneously, changes in gene expression profiles caused by organic extracts from PM2.5 particles in HEL and A549 cells were investigated.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0192891