Počet záznamů: 1

Salmonelóza a některé meteorologické, solární a geomagnetické ukazatele

 1. 1.
  0353685 - GFU-E 2011 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Střeštík, Jaroslav - Mikulecký Jr., M. - Mikulecký, M.
  Salmonelóza a některé meteorologické, solární a geomagnetické ukazatele.
  [Salmonellosis and some solar and geomagnetic parameters.]
  Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Bulletin referátů z konference. Úpice: Hvězdárna v Úpici, 2010 - (Marková, E.), s. 141-147. ISBN 978-80-86303-23-9.
  [Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí /30./. Úpice (CZ), 19.05.2009-21.5.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
  Klíčová slova: heliogeophysical factors * geomagnetic activity * solar activity * salmonellosis
  Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie

  Salmonelóza je u nás časté onemocnění, a proto je třeba zkoumat, jaké faktory přispívají ke zvýšení jeho výskytu. Dříve byl zkoumán vliv slapového zrychlení a nalezena semilunární variace. Vliv heliogeofyzikálních faktorů dosud zkoumán nebyl, třebaže laboratorní studie jistý vliv prokazují. V tomto příspěvku byly použity denní počty přijatých pacientů na kliniku infektologie LFUK v Bratislavě za roky 2005-2006. Výskyt salmonelózy je v létě podstatně větší než v zimě, přičemž maximum výskytu se opožďuje za meximem teplot vzduchu více nž o měsíc. K vyššímu výskytu salmonelózy také mírně přispívá vyšší geomagnetická aktivita, jejíž vliv je významnější než vliv aktivity sluneční.

  Salmonellosis is a common infection in our country and therefore it is necessary to investigate which factors contribute to the increase of its incidence. The influence of tidal acceleration has been investigated earlier and some semilunar variations have been found. The influence of heliogeophysical factors was not investigated though laboratory studies proved some connections. In this contribution daily numbers of hospital admissions at the Infectology Clinic in Bratislava from 2005-2006 have been used. The incidence of salmonellosis is considerably higher in summer than in winter, the maximum of incidence appears after the maximum of air temperature with a time shift more than one month. The higher geomagnetic activity contributes to higher incidence of salmonellosis too. Its influence is more significant than that of solar activity.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0192857