Počet záznamů: 1

Historiografie biologie a jejich grande dame Ilse Jahnová (1922-2010)

 1. 1.
  0353661 - USD-C 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Hermann, Tomáš - Šimůnek, Michal V.
  Historiografie biologie a jejich grande dame Ilse Jahnová (1922-2010).
  [History of biology and its grande dame Ilse Jahn (1922-2010).]
  Dějiny věd a techniky. Roč. 43, č. 4 (2010), s. 249-254 ISSN 0300-4414
  Grant CEP: GA ČR GPP410/10/P550
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80630520
  Klíčová slova: Ilse Jahn * historiography of biology * history of science
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Článek připomíná životní dráhu a odborný přínos historičky biologie Ilse Jahnové (1922-2010). Soustřeďuje se na její epochální práci Dějiny biologie – teorie, metody, instituce, biografie z roku 1982 a stručně hodnotí její výsadní postavení na půdorysu historiografie biologie ve 20. století. Na počátku stojí vědomí krizových momentů ve vědách o životě na přelomu 19. a 20. století (reprezentuje je dílo E. Rádla), práce I. Jahnové pak završuje proces profesionalizace oboru.

  The article reviews the life and research contributions of historian of biology Ilse Jahn. It concentrates on her epochal work History of Biology: Theory, Methods, Institutions, Biographies ("Geschichte der Biologie. Theorien, Methoden, Institutionen und Kurzbiographien"), published 1982, and briefly evaluates the foundations of her prominent contributions to the twentieth-century history of biology. The beginning of the historiography of biology is found in the awareness of the crisis in the life sciences at the turn of the 19th and 20th centuries (represented by the work of Czech philosopher and biologist Emanuel Rádl). The work of Ilse Jahn crowns the process of the professionalizing the discipline.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0192838