Počet záznamů: 1

Programové návrhy německých aktivistů na řešení česko-německého vztahu v konfrontaci se Sudetoněmeckou stranou po parlamentních volbách roku 1935

 1. 1.
  0353645 - HIU-Y 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Šebek, Jaroslav
  Programové návrhy německých aktivistů na řešení česko-německého vztahu v konfrontaci se Sudetoněmeckou stranou po parlamentních volbách roku 1935.
  [Programme proposals of Sudeten German activists to solve Czech-German relations in a confrontation with the Sudeten German Party after the parliamentary election 1935.]
  Československé právo a právní věda v meziválečném období 1918-1938 a její místo ve střední Evropě. Praha: Karolinum, 2010 - (Malý, K.; Soukup, L.), s. 557-574. ISBN 978-80-246-1718-3
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: Czech-German Relations * Sudeten German Party * Czechoslovakia 1918-1939
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Studie shrnuje vývoj v sudetoněmeckých aktivistických stranách a Sudetoněmecké straně po parlamentních volbách v roce 1935. Zatímco aktivisté byli marginalizováni, vedoucí představitelé sílící SdP koordinovali minimálně od roku 1937 svou politiku s nacistickým Německem, což pak vedlo k destrukci československé demokracie v roce 1938.

  The study summarizes the development in the Sudeten-German activist Parties and in the SdP after parliamentary election 1935. While activists have been marginalized, the leaders of growing SdP minimal from 1937 coordinated the policy with the Nazi – Germany. This policy leads to the destruction of the democracy in Czechoslovakia in 1938.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0192825