Počet záznamů: 1

Vyslanecká mise Karola Sidora ve Vatikánu a otázka obnovení Československa (1939–1945)

 1. 1.
  0353555 - HIU-Y 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Němeček, Jan
  Vyslanecká mise Karola Sidora ve Vatikánu a otázka obnovení Československa (1939–1945).
  [Karol Sidor’s Ministerial Mission to the Vatican and Restoration of Czecho-Slovakia (1939–1945).]
  České země a moderní dějiny Evropy. Studie k dějinám 19. a 20. století. Praha: Historický ústav, 2010 - (Prokš, P.), s. 205-222. Práce Historického ústavu AV ČR, v. v. i, Řada C. Miscellanea, 23. ISBN 978-80-7286-165-1
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: 20th century * diplomacy * Slovak-Vatican relations
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Karol Sidor, v letech 1939–1945 slovenský vyslanec ve Vatikánu, zvažoval různá řešení slovenské otázky, nezávislosti Slovenska, rovnosti Čechů a Slováků ve společném státě i česko-slovensko-polskou nebo česko-slovensko-polsko-maďarskou federaci nebo konfederaci. Československá exilová vláda však odmítla spolupracovat se Sidorem, který reprezentoval zemi Spojencům nepřátelskou. Po válce Sidor zůstal v italské emigraci.

  Karol Sidor, in 1939–1945 Slovak Envoy to the Vatican, contemplated various of resolving the Slovak issue, such an independent Slovakia, equality of the Czechs and Slovaks in a common state, a Czech-Slovak-Polish or even a Czech-Slovak-Polish-Hungarian federation or confederation. However, the Czechoslovak Government in exile refused to collaborate with Sidor, who represented a country hostile to the Allies. After the war Sidor stayed in Italian emigration.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0192782