Počet záznamů: 1

Československá exilová vláda, Britové a atentát na Reinharda Heydricha

 1. 1.
  0353550 - HIU-Y 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Němeček, Jan - Kuklík, J.
  Československá exilová vláda, Britové a atentát na Reinharda Heydricha.
  [The Czechoslovak exile government, the British, and the assassination of Reinhard Heydrich.]
  Moderní dějiny. Roč. 18, č. 2 (2010), s. 145-176 ISSN 1210-6860
  Grant CEP: GA ČR GA409/09/1131
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510; CEZ:AV0Z70900502
  Klíčová slova: 20th century * Czechoslovak foreign resistence 1939–1945 * assassination of Heydrich
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Studie se zabývá atentátem na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, jeho významem a důsledky: druhým stanným právem, zničením dvou českých obcí, Lidic a Ležáků, a popravami českých vlastenců. Tyto události měly velký ohlas v mezinárodním veřejném mínění a podpořily požadavek potrestání nacistických válečných zločinů. Součástí studie je také edice významných dokumentů vztahujících se k této problematice, zvláště dvou deklarací československé exilové vlády.

  The study deals with the assassination of Acting Reichsprotektor Reinhard Heydrich, its significance and consequences: the second martial law, destruction of two Czech villages, Lidice and Ležáky, and executions of Czech patriots. These events have a strong impact of the international public opinion and contributed to demand for punishing the Nazi war crimes. Part of the study is also the edition of important documents related to that matter, particularly two declarations of the Czechoslovak government in exile.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0192778