Počet záznamů: 1

Luže v dějinách. Díl 1. Od počátků středověku do konce 17. století

 1. 1.
  0353533 - HIU-Y 2011 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Voráček, Emil - Frolík, Jan - Vašek, Z. - Fabini, P. - Mikulec, Jiří - Hrdlička, J. - Fridrich, H. - Holý, Martin - Holubová, Markéta - Fiedler, J.
  Luže v dějinách. Díl 1. Od počátků středověku do konce 17. století.
  [Luže in History. 1st Volume. From Early Middle Ages to the End of 17th Century.]
  Luže: Město Luže, 2010. 291 s. ISBN 978-80-254-8472-2
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510; CEZ:AV0Z80020508; CEZ:AV0Z90580513
  Klíčová slova: History * Luže u Košumberka * Small city
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Cílem 1. dílu "Luže v dějinách" bylo zpracovat komplexně pojatý vývoj osídlení městečka Luže od počátků až do konce 17. století. Sledovány jsou jednotlivé fáze života obce, v celé šíři. Vůbec poprvé byly zpracovány osudy a vývoj židovské komunity v Luži, velká pozornost je věnována sociálnímu a ekonomickému životu obce, jakož i poslední Slavatovně Marii Maxmiliáně a jejímu vyrovnání se s složitými hospodářskými problémy po třicetileté válce. Kniha je součástí dlouhodobě koncipovaného projektu výzkumu dějin této obce.

  The aim of 1st volume of "Luže in history" was to elaborate a history of small city of Luže in its komplex, since its beginning up to the end of 17th century. Different chapters of life of community are dealed with. First time was researched history of Jewish community in Luže; considerable attention was concentrated on social and economic life of community, as well as on the fate of last „slavatovna“ Marie Maxmiliana, her management of huge economic difficulties afte the thirty years war. The book is part of longterm conceived project of research of history of this small city.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0192765