Počet záznamů: 1

Význam školního úspěchu a neúspěchu na konci základní školy

 1. 1.
  0353392 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Vojtíšková, Kateřina
  Význam školního úspěchu a neúspěchu na konci základní školy.
  [The Meaning of School Success and Failure at Primary School.]
  Sociální pedagogika ve střední Evropě 2010. Inovace a nové trendy. Brno: MS, 2010, s. 564-569. ISBN 978-80-87182-15-4.
  [Sociální pedagogika ve střední Evropě. Inovace a nové trendy. Brno (CZ), 28.04.2010-29.04.2010]
  Grant CEP: GA MŠk 2D06014
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: Ethnography * social inequalities * school success/failure
  Kód oboru RIV: AM - Pedagogika a školství

  Příspěvek se zabývá konstruováním sociálních kategorií "školního ne/úspěchu" na základní škole. V datech získaných etnografickým výzkumem ve dvou třídách osmého a devátého ročníku pražských ZŠ byly analyzovány každodenní praktiky hodnocení žáků považovaných za "ne/úspěšné" ze strany spolužáků a pedagogů. Školní úspěch je chápán jako kombinace studijních předpokladů (inteligence) a snahy (výkonu) žáka/žákyně, ale souvisí úzce také se správným chováním ve škole, jeho/jejím postojem k autoritám, škole, vzdělání. Tedy se zastávanými hodnotami a respektováním norem – školního řádu a dalších (psaných i nepsaných) interakčních pravidel. Školní ne/úspěch má vždy morální důsledky. Neúspěch je nedostatkem – snahy, zájmu, vůle, schopností – a znamená stigmatizaci.

  The text deals with social construction of two social categories - "school success/failure" - at primary school. Data were obtained by an ethnographic study conducted at two Prague schools in eight and ninth year classes. Everyday evaluation practices of school mates and teachers toward pupils considered as un/successful were analysed. It is shown that crucial aspects of "success/failure" are not only academic abilities (intelligence) and an individual effort (merit), but also proper behaviour of child – internalization of certain values, his/her attitude towards authorities and education, being respectful. School success/failure has always moral consequences. A failure means an absence – of aspiration, intelligence, abilities, will, manners – and means stigmatisation.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0192653