Počet záznamů: 1

K čemu je dobrý pojem přirozeného světa

 1. 1.
  0353255 - FLU-F 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Ajvaz, Michail
  K čemu je dobrý pojem přirozeného světa.
  [What is the use of the concept of "natural world".]
  Spor o přirozený svět. Praha: Filosofia, 2010 - (Velický, B.; Trlifajová, K.; Kouba, P.), s. 19-54. ISBN 978-80-7007-317-9
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: "natural world" * Husserl
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Studie v první části poukazuje na krizové jevy, které se podle Husserla projevují v moderních vědách (používání teorií bez tázání po jejich původu a hodnotový zmatek týkající se cílů vědecké práce). V druhé části se autor snaží ukázat, že "přirozený svět" není světem čiré přirozenosti, do něhož by nezasahovaly výsledky vědeckého bádání. Ve třetí části autor odpovídá na námitky sociologů.

  In the first part of the study, the crisis phenomena of modern sciences are exposed according to Husserl (the usage of theories without questioning their origin and the value chaos concerning the goals of the scientific work). In the second part, the author wants to show that "natural world" is not a world of a pure naturality which would not be contaminated by the results of the scientific research. In the third part, the author answers the questions of sociologists.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0192549