Počet záznamů: 1

Byl to jenom rock´n´roll? Hudební alternativa v komunistickém Československu 1956–1989

 1. 1.
  0353216 - USD-C 2011 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Vaněk, Miroslav
  Byl to jenom rock´n´roll? Hudební alternativa v komunistickém Československu 1956–1989.
  [Was it only rock´n´roll? Music alterantive in Communist Czechoslovakia 1956–1989.]
  Praha: Academia, 2010. 639 s. Šťastné zítřky, 3. ISBN 978-80-200-1870-0
  Grant CEP: GA AV ČR IAA800630604
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80630520
  Klíčová slova: rock music * contemporary history * Czechoslovakia 1956-1989
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Kniha je přináší poprvé pohled na rockovou hudbu z historické perspektivy a je zpracována na základě široké palety pramenů, od archivních materiálů centrální i regionální provenience, přes analýzy dobového tisku a periodik až po rozhovory s dobovými aktéry zpracovanými metodou orální historie. Autor si všímá, jak populární hudba jakožto mezinárodní fenomén ovlivnila téměř tři generace československé společnosti. Zároveň se snaží poukázat i na universální a fakticky nadčasový ráz tohoto svérázného společenského a generačního fenoménu (a od něj odvozeného svobodomyslného životního stylu a postojů), který se mj. z těchto důvodů dostával do periodicky se opakujících střetů s nejrůznějšími vládnoucími směry a ideologizujícími proudy a to bez ohledu na konkrétní dobu či zemi.

  The book offers the first look at rock music from a historical perspective and is prepared on a wide variety of sources, archival materials from central and regional provenance, through analysis of contemporary newspapers and magazines, to interviews with contemporary actors processed using oral history. The author notes how popular music as an international phenomenon affecting almost three generations of the Czechoslovak society.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0192523