Počet záznamů: 1

Pražská Německá univerzita a "Společnost pro podporu německé vědy, kultury, literatury a umění v Čechách" jako dvojí kulturně-politické centrum německo-české společnosti

 1. 1.
  0353103 - MSUA-W 2011 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Pešek, J. - Míšková, Alena
  Pražská Německá univerzita a "Společnost pro podporu německé vědy, kultury, literatury a umění v Čechách" jako dvojí kulturně-politické centrum německo-české společnosti.
  [Prague German University and the "Society for Support of the German Science, Culture. Literature and Art in Bohemia" as a double cultural-political center of the German-Bohemian society.]
  Kultura jako nositel a oponent politických záměrů. Německo-české a německo-slovenské kulturní styky od poloviny 19. století do současnosti. Ústí nad Labem: albis international, 2009 - (Kováč, D.; Marek, M.; Pešek, J.; Prahl, R.), s. 187-204. ISBN 978-80-86971-90-2.
  [Kultura jako nositel a oponent politických záměrů. Praha (CZ), 25.09.2004-29.09.2004]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80770509
  Klíčová slova: German University, Prague
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Studie sumarizuje dosavadní poznatky o vývoji dvou nejvýznamnějších německých vědeckých institucí v českých zemích, vychází z prací věnovaných Německé universitě v Praze a tzv. Podpůrné společnosti, která byla paralelou České akademie věd a umění.

  The paper summarizes existing knowledge of the development of two most significant German scientific institutions in the Czech lands. It is based on papers devoted to the German University in Prague and to the so-called Supporting Society that was a parallel of the Czech Academy of Sciences and Arts.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0192442