Počet záznamů: 1

Reálné možnosti reduktivní dehalogenace chlorovaných látek přítomných ve vodách pomocí elementárních kovů

 1. 1.
  0352930 - UCHP-M 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Kaštánek, František - Čížek, Z.
  Reálné možnosti reduktivní dehalogenace chlorovaných látek přítomných ve vodách pomocí elementárních kovů.
  [Dehalogenation of Chlorinated Compounds in Water Using Zero Valent Metals.]
  Waste Forum. 2010, č. 3 (2010), s. 247-254 ISSN 1804-0195
  Grant CEP: GA MPO FI-IM3/050
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: reductive dehalogenation * grey cast iron * cast iron with palladium
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
  www.WasteForum.cz

  Vysoká účinnost dehalogenace alifatických chlorovaných uhlovodíků byla ověřena na šedé litině s grafitem, pro PCB byly aplikovány bimetalické katalyzátory s obecnými kovy (Fe, Al, Mg, Zn, Ni), nejúčinnější se potvrdilo užití částic šedé litiny s hnízdovým grafitem v kombinaci s paladiem.

  High efficiency of dehalogenation of aliphatic hydrocarbons was verified with catalyst containig grey cast iron and flake graphite, in case of PCB were applied bimetallic catalysts with base metalls (Fe,Al,Mg,Zn, Ni), the most efficient bimetallic catalyst was using of grey cast iron particles with graphite in combination with palladium.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0192312