Počet záznamů: 1

(Ne)rovné postavení muže a ženy v islámském rodinném právu

 1. 1.
  0352900 - USP-I 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Bezoušková, Lenka
  (Ne)rovné postavení muže a ženy v islámském rodinném právu.
  [(In)Equal Position of Man and Women in Islamic Family Law.]
  Acta Iuridica Olomucensia. Roč. 5, č. 1 (2010), s. 51-61 ISSN 1801-0288
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70680506
  Klíčová slova: equality * islamic law * family law
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy

  Příspěvek se zabývá (ne)rovností muže a ženy v klasickém islámském právu s ohledem na současnou právní úpravu islámských zemí.Předkládá příklady nerovnosti.

  This paper deals with (in)equality between man and woman in classical Islamic family law with regard to contemporary legislation in Islamic countries. It presents examples of inequality.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0192291