Počet záznamů: 1

Víno a vinařství v dějinách islámu

 1. 1.
  0352822 - OU-W 2011 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Mendel, Miloš
  Víno a vinařství v dějinách islámu.
  [Wine and winery in the History of Islam.]
  Praha: Orientální ústav Akademie věd České republiky, 2010. 494 s. ISBN 978-80-85425-64-2
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90210515
  Klíčová slova: wine * winery * alcoholic beverages
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Kniha patří do kategorie historických pracích o „dějinách všedního dne“. Mapuje rozvoj vinařství a praktické uplatnění vína, případně dalších alkoholových substancí, v oblastech Blízkého a Středního východu a dalších územích, která jsou dnes součástí tzv. „islámského světa“. Problematika je líčena analyticky, a to jak z hlediska pojetí zákazu požívání alkoholu v rovině islámské etiky, věrouky a práva, tak z hlediska hospodářských kulturních dějin dotyčných oblastí

  The monograph belongs to the category of historical works on „the everyday-life“. It examines ways of the development of the viticulture and practical use of the wine, eventually other alcohol substances, in the region of the Near and Middle East and other areas, which are counted as part sof the „Islamic world“. The topic examines in the analytical way the ban of the wine (spirit) use in the Islamic ethics, the doctrine and the law, as well as the motif of wine in the cultural and economical history
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0192240