Počet záznamů: 1

Antimikrobiální peptidy

 1. 1.
  0352805 - UOCHB-X 2011 RIV CZ cze P - Patentový dokument
  Monincová, Lenka - Čeřovský, Václav - Slaninová, Jiřina - Hovorka, Oldřich - Cvačka, Josef - Voburka, Zdeněk - Fučík, Vladimír - Borovičková, Lenka
  Antimikrobiální peptidy.
  [Antimicrobial peptides.]
  Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2010. Vlastník: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. Datum udělení patentu: 22.04.2010. Číslo patentu: 301719
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40550506
  Klíčová slova: peptide analogs
  Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
  http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/301/301719.pdf http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/301/301719.pdf

  Popsány jsou peptidy o vzorcích (I) a (II) izolované z jedových váčků eusociálních včel Halictus sexcinctus a jejich syntetické analogy připravené záměnou aminokyseliny v poloze 4, 11 nebo 12 vzorce (I) nebo v poloze 4 vzorce (II) aminokyselinou Lys, vykazující biologické účinky a jejich použití pro výrobu léčiva k léčbě mikrobiálních, parazitických a plísňových onemocnění a pro léčení rakovin.

  In the present invention, there are described peptides of the general formulae (I) and (II) isolated from poison bags of eusocial bees Halictus sexcinctus and synthetic analogs thereof prepared by replacement of an amino acid in positions 4, 11 or 12 of the general formula (I) or in position 4 of the general formula (II) with the amino acid Lys, exhibiting biological activity, and their use for the preparation of a medicament intended for the treatment of microbial, parasitic and fungal diseases as well as for the treatment of various types of cancer.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0192228