Počet záznamů: 1

Sezónní změny v koncentracích kovů v atmosférickém aerosolu a v pouličním prachu v České republice

 1. 1.
  0352674 - UIACH-O 2011 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Vojtěšek, Martin - Mikuška, Pavel - Ličbinský, R. - Adamec, F. - Křůmal, Kamil
  Sezónní změny v koncentracích kovů v atmosférickém aerosolu a v pouličním prachu v České republice.
  [Seasonal variations of concentrations of metals in particulate matter and street dust in the Czech Republic.]
  Zborník konferencie Ochrana ovzdušia 2010. Bratislava: Kongres Studio s.r.o, 2010 - (Mačala, J.), s. 147-148. ISBN 978-80-970356-3-1.
  [Ochrana Ovzdušia 2010. Štrbské pleso (SK), 24.11.2010-26.11.2010]
  Grant CEP: GA MŽP SP/1A3/55/08
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40310501
  Klíčová slova: aerosol * street dust * metals
  Kód oboru RIV: CB - Analytická chemie, separace

  V této práci bylo provedeno studium elementárního složení PM10, PM2.5 a pouličního prachu pro dvě roční období a a ve dvou městech v České republice. Pro identifikaci zdrojů aeroslů byly zvoleny lokality s různými potencionálními zdroji.

  In this work a study of elemental composition of PM10 and PM2.5 aerosols and street dust was performed in two different seasons and at two urban sites in the Czech Republic. Two localities with different potential sources were choosen for the identification of aerosol sources.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0192135