Počet záznamů: 1

Pravda a řeč

 1. 1.
  0352665 - FLU-F 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Čapek, Jakub
  Pravda a řeč.
  [Truth and Speech.]
  Filosofický časopis. Roč. 58, č. 5 (2010), s. 663-673 ISSN 0015-1831
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: speech * Heidegger * Husserl
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Článek se zaměřuje na vztah mezi pravdou a řečí, jak jej rozpracoval M. Heidegger v období, kdy vydal Bytí a čas. Autor tvrdí, že pravda má v Heideggerově pojetí zásadní vztah k řeči. Základní jednotkou řeči však pro Heideggera není subjekt-predikátový výrok, nýbrž situovaná promluva. Článek rekonstruuje Heideggerův výklad Aristotelovy nauky o soudu i Heideggerovo navázání na Husserlovu nauku o pravdě. Dochází k závěru, že pravdivost u raného Heideggera může být rysem promluv v té míře, v níž jsou vázány na kontext a v níž jsou interpretativní.

  The article focuses on the relation between speech and truth, elaborated by Heidegger in the period of Being and Time. It argues that Heidegger's notion of truth is a deeply linguistic one. The basic language unity is not the proposition, but the situated act of speech. The author reconstructs Heidegger's reading of the Aristotelian theory of statement as well as Heidegger's appropriation of Husserl's analysis of truth. The conclusion arrived at is that if speech is - in early Heidegger - to be true, it must be context-bound and interpretative.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0192128