Počet záznamů: 1

Muszla pielgrzymia z Góry Zamkowej w Cieszynie – nowy punkt na mapie dróg do grobu św. Jakuba w Composteli.

 1. 1.
  0352629 - ARUB-Q 2011 RIV CZ pol J - Článek v odborném periodiku
  Gryc, Jana - Wyrwa, A. M.
  Muszla pielgrzymia z Góry Zamkowej w Cieszynie – nowy punkt na mapie dróg do grobu św. Jakuba w Composteli.
  [Pilgrimage Shell from Góra Zamkowa, Cieszyn – a New Landmark on the Map of Pilgrimage Routes of St. James to the Apostle’s Shrine in Santiago de Compostela.]
  Archaeologia historica. Roč. 35, - (2010), s. 443-449 ISSN 0231-5823
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80010507
  Klíčová slova: Cieszyn * pilgrimage routes * St. James shell
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Artykuł prezentuje fragment muszli pielgrzymiej odkrytej w roku 1942 na Górze Zamkowej w Cieszynie. Muszla została odnaleziona na złożu wtórnym przy rotundzie św. Mikołaja i Wacława i mogła pochodzić z jednego ze zniszczonych grobów szkieletowych z cmentarzyska otaczającego rotundę. Cmentarzysko można jedynie ramowo datować z XI (?) – XIV wieku. Artykuł podsumowuje stan badań nad tego typu znaleziska z terenów Czech i Polski.

  The contribution presents a fragment of a pilgrimage scallop shell found at Góra Zamkowa in Cieszyn, Poland in 1942. The shell, dug up in a secondary position by the Rotunda of Sts. Nicholas and Wenceslas, may come from a skeletal grave associated with a burial ground situated nearby, later disturbed. The burial ground can be dated approximately to the 11th (?) – 14th century. The contribution also summarises the existing Czech and Polish finds of this kind.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0192099