Počet záznamů: 1

Státníci v parlamentních demokraciích Československa, Německa a Rakouska po první světové válce

 1. 1.
  0352514 - MSUA-W 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Broklová, Eva
  Státníci v parlamentních demokraciích Československa, Německa a Rakouska po první světové válce.
  [Statesmen in the Parliamentary Democracies of Czechoslovakia, Germany and Austria after the World War I.]
  1918: Model komplexního transformačního procesu?. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2010 - (Kostrbová, L.; Malínská, J.), s. 77-91. České křižovatky evropských dějin, 1. ISBN 978-80-86495-57-6
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70900502
  Klíčová slova: Czechoslovakia, 1918-1939 * history * politics
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Na základě srovnání tří středoevropských zemí - Československa, Německa a Rakouska, text analyzuje původ a charakter vůdčích osobností, které ovlivňovaly vznik a charakter demokracie v těchto státech, stejně jako její úspěch a stabilitu. V textu je předložena typologie demokracií ve vztahu k uvedeným kritériím.

  In a comparison of three Central European countries - Czechoslovakia, Germany and Austria, the text analyses how the origins and characters of the heads of state co-influenced the creation of a type of democracy, as well as their success and stability. The text provides a typology of democracies in accordance with the given criterion.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0192006