Počet záznamů: 1

Souvislost mezi finanční dostupností bydlení a porodností v regionech České republiky

 1. 1.
  0352497 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Kostelecký, Tomáš - Vobecká, Jana
  Souvislost mezi finanční dostupností bydlení a porodností v regionech České republiky.
  [Connection between financial housing accessibility and fertility in regions of the Czech Republic.]
  Bydlení v regionech. Důsledky regionálních rozdílů v dostupnosti bydlení. Praha: Professional Publishing, 2010 - (Kuda, F.; Lux, M.), s. 49-71. ISBN 978-80-7431-026-3
  Grant CEP: GA MMR WD-05-07-3
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: housing * fertility * Czech regions
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie

  Kapitola ukazuje, že nejvýznamnější faktor ovlivňující regionální rozdíly v úrovni plodnosti je vzdělání žen. Nicméně jestliže je vliv vzdělanostních nerovností kontrolován, dostupnost bydlení zůstává statisticky významným faktorem ovlivňujícím regionální rozdíly v plodnosti (jak úhrnné plodnosti, tak věku při narození prvního dítěte).

  The chapter shows that the most important factor that influences the regional variation in fertility is the education of women. When the education of women is controlled for, housing affordability plays an important role in explaining the regional variation in fertility – both the total fertility rate and the timing of childbearing.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0191991