Počet záznamů: 1

Historica Třeboň 1526–1547. Listy, listiny a jiné prameny k politickým dějinám období zrodu habsburské monarchie. Díl I. Písemnosti z let 1526–1535

 1. 1.
  0352404 - HIU-Y 2011 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Sterneck, Tomáš
  Historica Třeboň 1526–1547. Listy, listiny a jiné prameny k politickým dějinám období zrodu habsburské monarchie. Díl I. Písemnosti z let 1526–1535.
  [Historica Třeboň 1526–1547. Correspondence, Deeds and other Documents to the Political History of the Period of the Making of the Habsburg Monarchy. Volume I. Documents from the Years 1526–1535.]
  Praha: Historický ústav, 2010. 442 s. Prameny k českým dějinám 16.–18. století, 2-1. ISBN 978-80-7286-169-9
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: History * Edited sources * Habsburg Monarchy
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Publikace poskytuje nejširší badatelské veřejnosti kritické vydání těch písemností uložených ve sbírce Historica Třeboň, které časově spadají do let 1526–1535 a přispívají k poznání široce chápaných politických dějin tohoto období.

  The publication provides the broad community of researchers with an edited collection of documents from the Historica Třeboň Collection from the period 1526–1535 which cast light upon the political history of this period, broadly-conceived.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0191914