Počet záznamů: 1

Žena očima středověkých kazatelů. Kázání ad mulieres Humberta de Romanis (+1277)

 1. 1.
  0352363 - FLU-F 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Blažek, Pavel
  Žena očima středověkých kazatelů. Kázání ad mulieres Humberta de Romanis (+1277).
  [Women in the eyes of medieval preachers. The sermons ad mulieres of Humbert de Romanis (+1277).]
  Církev, žena a společnost ve středověku. Sv. Anežka Česká a její doba. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2010, 97-120, 208-209. ISBN 978-80-7405-082-4
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: Women in the Middle Ages * preaching * gender
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Studie Pavla Blažka představuje kázání adresovaná ženám středověkého dominikánského kazatele Humberta de Romanis a zkoumá v nich obsažené pojetí ženy.

  The study of Pavel Blažek present the sermons adressed to women by the medieval dominican preacher Humbertus de Romanis and discusses his concept of woman.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0191884