Počet záznamů: 1

Raně středověké opevnění vnějšího areálu hradiště Budeč

 1. 1.
  0352360 - ARU-G 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Bartošková, Andrea
  Raně středověké opevnění vnějšího areálu hradiště Budeč.
  [Early medieval fortifications of the outer grounds of the Budeč stronghold.]
  Památky archeologické. Roč. 101, - (2010), s. 243-282 ISSN 0031-0506
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: stronghold * outer fortifications * ceramics
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Opevnění vnějšího areálu budečského hradiště bylo zkoumáno v r. 1941 M. Šollem (v severní části předhradí) a v r. 1984 A. Bartoškovou (v západní části, poloze Na kašně). Předmětem příspěvku je: 1. Předložení nové verze stavebního vývoje vnější hradby včetně její rekonstruované podoby v severní části budečského předhradí; 2. Stanovení vývojových fází opevnění v západní části předhradí; 3. Předložení chronologické interpretace vývoje raně středověkého osídlení a opevnění vnějšího areálu hradiště; 4. Komparace vývoje vnějšího a vnitřního opevnění hradiště Budeč.

  The fortifications of the outer grounds at the Stronghold of Budeč were studied in 1941 by M. Šolle (the northern part of the castle foregrounds) and in 1984 by A. Bartošková (the Na kašně location at the western castle foregrounds). The subject of this work is therefore: 1. The presentation of the new version of the building development of the outer fortifications, including its newly reconstructed appearance in the northern castle foregrounds; 2. The determination of the development phases of the fortifications in the western castle foregrounds; 3. A presentation of the chronological interpretation of the history of the early medieval settlement and fortifications of the outer grounds of the stronghold; 4. A comparison of the development of the outer and interior fortifications of the Budeč stronghold.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0191882