Počet záznamů: 1

Navigace v reálném prostoru ve vývoji Alzheimerovy choroby

 1. 1.
  0352324 - FGU-C 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Vlček, Kamil - Nedělská, Z. - Laczó, J. - Vyhnálek, M. - Hort, J.
  Navigace v reálném prostoru ve vývoji Alzheimerovy choroby.
  [Real space navigation in the development of Alzheimer´s disease.]
  Psychiatrie. Roč. 14, Suppl.2 (2010), s. 51-54 ISSN 1211-7579
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1M0517; GA ČR(CZ) GA309/09/1053; GA ČR(CZ) GA309/09/0286
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: mild cognitive impairment * spatial navigation * Alzheimer’s Disease
  Kód oboru RIV: FH - Neurologie, neurochirurgie, neurovědy

  Alzheimerova choroba je spojena s poruchami prostorové orientace a to od začátku svého vývoje, od stadia mírné kognitivní poruchy (MCI). V práci popisujeme dva nové testy prostorové orientace a předběžné výsledky. Nalezli jsme postižení u skupiny MCI v jednom z testů a to v částech s proměnnou pozicí cíle

  Alzheimer’s disease is associated with the spatial navigation impairment from the beginning of its development, from the stage called mild cognitive impairment (MCI). In this study we describe two new spatial navigation tests and preliminary results. We found impairment in the MCI patients in one of the tests, in the part with variable goal location
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0191856