Počet záznamů: 1

Jak a proč vznikají zrakové klamy

 1. 1.
  0352174 - PSU-E 2011 RIV SK cze M - Část monografie knihy
  Šimeček, Michal - Šikl, Radovan
  Jak a proč vznikají zrakové klamy.
  [The science of visual illusions.]
  Umelá inteligencia a kognitívna veda II. Bratislava: STU, 2010 - (Kvasnička, V.; Pospíchal, J.; Návrat, P.; Lacko, P.; Trebatický, P.), s. 467-522. ISBN 978-80-227-3284-0
  Grant CEP: GA ČR GA406/09/2003
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70250504
  Klíčová slova: visual illusions * ambiguity of retinal image * perceptual constancy
  Kód oboru RIV: AN - Psychologie

  Naše představa o vnějším světě, kterou jsme si utvořili na základě vnímání, neodpovídá přímo skutečnosti. Vznikla interpretací senzorických počitků, které vzdálené fyzikální podněty pouze zastupují. To dokládá existence zrakových (resp. percepčních klamů). Těmto jevům se dá rozumět nejen jako nějakým hříčkám, ale dají se na nich dokumentovat i mnohé poznatky o procesu vnímání. Tato kapitola se zabývá zrakovými klamy a jejich teoretickým pozadím, právě ve vztahu k vnímání jako interpretačnímu procesu. Společným základem zrakových klamů je skutečnost, že objekty, které jsou na sítnici oka zobrazeny jako stejné, jsou vnímány jako různé. Naopak je tomu u fenoménu konstantnosti vnímání, kde objekty, zobrazené na sítnici různě, jsou vnímány jako stejné. Kapitola nechce být obrázkovou sbírkou zrakových klamů, ale úvodem do vědy o klamech.

  Our perception of the surrounding environment does not fully correspond to the reality. Percepts stem from interpretation of the sensory data. The existence of visual illusions nicely illustrates many characteristic properties of our perception. In the chapter, a number of classical visual illusions will be introduced together with the explanation in the context of current knowledge of perception. Basically, the chapter is the introduction to the science of visual illusions. As opposed to perceptual constancy which is characterized by the difference of two stimuli in the retinal image being perceived as the same objects, visual illusions are characterized by different perception of two projectively identical stimuli.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0191750