Počet záznamů: 1

Příspěvek k fytocenologické a malakologické diferenciaci hranic přirozených geobiocenóz ve Středomoravských Karpatech

 1. 1.
  0352135 - UGN-S 2011 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Lacina, Jan - Vašátko, J.
  Příspěvek k fytocenologické a malakologické diferenciaci hranic přirozených geobiocenóz ve Středomoravských Karpatech.
  [Entry to phytoceonological and malacological differentiation of the natural borders of the geobiocoenoses in Středomoravské Karpaty mountains.]
  Geobiocenologie a její aplikace v krajině. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2009, s. 17-22. ISBN 978-80-7375-363-4.
  [Geobiocenologická konference. Brno (CZ), 06.11.2009-07.11.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA205/07/0821
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: natural vegetation * ecotones * landscape
  Kód oboru RIV: DO - Ochrana krajinných území

  V modelovém území povodí Trkmanky byly v Boleradické vrchovině a ve Ždánickém lese vybrány 4 typické profily, na nichž byly studovány hranice mezi lesními společenstvy 2. bukodubového a 3. dubobukového vegetačního stupně. Kromě tradičních metod fytocenologických byl aplikován i malakologický výzkum.

  Four vegetation profiles and natural borders among natural forest plant communities were studied in Středomoravské Karpaty mountains in model area of drainage Trkmanka river. Malacological survey was applied too.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0191716