Počet záznamů: 1

Budoucí tradice: Lyotard o Kantově sensus communis

 1. 1.
  0352115 - FLU-F 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Glombíček, Petr
  Budoucí tradice: Lyotard o Kantově sensus communis.
  [Future Tradition: Lyotard on Kant's sensus communis.]
  Tradice a modernost - perspektivy dialogu. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2010, s. 28-46. Spisy FF OU, 211. ISBN 978-80-7368-788-5
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) KJB900090704
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: common sense * Kant * Lyotard
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Text se kriticky zabývá Lyotardovou interpretací Kantova pojmu sensus communis. Vysvětluje Lyotardovu motivaci, kontext jeho kantovkých studií, systematizuje jeho interpretaci pojmu sensus communis, načež poukazuje na některé menší nedostatky Lyotardova pochopení Kanta. V závěru pak kritizuje oprávněnost závěrů, jež Lyotard ze svého výkladu vyvozuje.

  Author criticaly evaluates Lyotard's interpretation of Kant's notion of sensus communis. The text starts from illustrating Lyotard's motivation and the context of his Kantian studies, then systematicly goes through his expositions of the notion in question to point out some minor deficiencies of Lyotard's understanding of Kant. The concluding part is devoted to some criticism of justifiability of Lyotard's appropriation of Kant.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0191699