Počet záznamů: 1

Kvalitativní metodologie sociologického výzkumu: konstruktivistická grounded theory a „rozumějící rozhovor“

 1. 1.
  0352018 - SOU-Z 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Dudová, Radka
  Kvalitativní metodologie sociologického výzkumu: konstruktivistická grounded theory a „rozumějící rozhovor“.
  [Qualitative methodology of sociological research: constructivist version of grounded theory and „understanding interview“.]
  Soudobá sociologie IV. Praha: Karolinum, 2010 - (Šubrt, J.), s. 364-383. ISBN 978-80-246-1789-3
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: qualitative research * grounded theory * interview
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie

  Kapitola představuje kvalitativní metodologii sociologického výzkumu, konkrétně metodu spojující grounded theory s přístupem sociálního konstruktivismu. Ukazuje, jakým způsobem lze v rámci tohoto přístupu používat techniku rozhovoru.

  The chapter introduces the qualitative methodology of sociological research, specifically the method of grounded theory as inspired by the paradigm of social constructivism. It shows how the technique of interview can be used in this methodological approach.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0191627