Počet záznamů: 1

Masarykův koncept realismu - pokus o vhled do jeho kořenů, teorie a vlivu

 1. 1.
  0351991 - MSUA-W 2011 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Neudorflová, Marie L.
  Masarykův koncept realismu - pokus o vhled do jeho kořenů, teorie a vlivu.
  [Masaryk´s Concept of Realism - An Attempt for the Insight into Its Roots, Theory and Influence.]
  T. G. Masaryk, jeho spolupracovníci a vznik československého státu. Hodonín: Masarykovo muzeum v Hodoníně, 2009 - (Chovančíková, I.), s. 209-218. ISBN 978-80-87375-00-6.
  [T. G. Masaryk, jeho spolupracovníci a vznik československého státu. Hodonín (CZ), 11.11.2008-12.11.2008]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70900502
  Klíčová slova: Masaryk, T. G. * Czech politics * history
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Masarykův realismus byl reakcí na tradiční nedostatek znalostí o společnosti a jejich problémech. V jeho centru byla bylo úsilí o vědecké poznání ve vztahu ke všem důležitým oblastem existence společnosti a jejich skupin prostřednictvím metod používaných v řadě vědeckých disciplin. Znalosti o společnosti, o jejích problémech, potřebách a možnostech Masaryk považoval za základ k pozitivnímu rozvoji společnosti a k demokratizaci. V tomto ohledu ovlivnil podstatnou část mladé inteligence.

  Masaryk´s realism was a response to insufficient knowledge on society and its problems. In its basis was a struggle for scientific knowledge in relation to important areas of society life through methods used in anumber of disciplines. Masaryk viewed relevant and thorough knowledge about society and its problems, needs and possibilities as a condition for its positive development and foe democratization. In this respect he influenced a part of young generation.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0191608