Počet záznamů: 1

Hostince, krčmy a šenky na Starém Městě pražském ve středověku

 1. 1.
  0351927 - FLU-F 2011 RIV SK cze M - Část monografie knihy
  Musílek, Martin
  Hostince, krčmy a šenky na Starém Městě pražském ve středověku.
  [Inns, taverns and pubs in the Old Town of Prague in the Middle Ages.]
  Stredoveké město ako miesto stretnutí a komunikácie. Bratislava: Historický ústav SAV, 2010 - (Lukačka, J.; Štefánik, M.), s. 57-77. ISBN 978-80-970302-1-6
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC521
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: Bohemia * Prague * Old Town of Prague * tavern
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Krčmáři na Starém Městě pražském zastávali již ve středověku významné postavení. Nejvýznamnější a nejbohatší staroměstští krčmáři vlastnili nemovitosti v centrálních městských čtvrtích. Řada z nich měla v městském areálu vinice nebo chmelnice a pro některé jsou doloženy značné příjmy z arelatních platů a rent či držba venkovských statků. Vedle značného bohatství a vlastnictví nemovitostí se dokázali prosadit do městské rady. Nejvíce krčem bylo situováno na dnešním Malém, Staroměstském a Haštalském náměstí, Havelském a Uhelném trhu. Taverny však lze poměrně často lokalizovat také v blízkosti či přímo v sousedství staroměstských kostelů nebo klášterů.

  Taverner in the Old Town of Prague played an important role in the Middle Ages. The most significant and richest publicans in the Old Town of Prague owned houses in central locations. Many of them had vineyards or hop-fields and some of them had a significant income from renting or holding farms in the country. Beside a significant wealth and ownership of real property they frequently became members of the town council. Most taverns were located in the area of today's Malé (Small), Old Town and Haštal Square, Havelský and Uhelný market. Pubs, however, could also quite often locate near or directly neighbourhood to the Old Town's churches or monasteries.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0191559